+48 504 194 439

 

Adresaci szkolenia.

 

Szkolenie skierowane do administratorów oraz programistów baz danych odpowiedzialnych za administrację oraz zarządzanie bazami danych SQL Server 2008.

 

Czas szkolenia.

 

35 godzin (5 dni x 7 godzin) w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

 

Cel szkolenia.

 

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności potrzebnej do utrzymania bazy danych Microsoft SQL Server 2008. Kurs koncentruje się na nauczeniu użytkowników administracji i monitorowania serwera, transferowania i replikacji danych, a także korzystania z funkcji i narzędzi związanych z utrzymaniem bazy danych.

 

Wymagania wstępne.

 

Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows i jego podstawowych funkcji.

 

Praktyczna znajomość języka Transact-SQL.

 

Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych.

 

Umiejętność projektowania baz danych.

 

Program szkolenia.

 

1)      Odtwarzanie po awarii "Disaster Recovery"

 

planowanie strategii kopi bezpieczeństwa

 

wykonywanie kopi bezpieczeństwa baz danych użytkownika

 

odzyskiwanie baz danych użytkownika

 

wykonywanie operacji odzyskiwania w trybie online

 

odzyskiwanie baz systemowych po awarii

 

sposoby zabezpieczenia danych przed awarią (elementy wysokiej dostępności)

 

2)      Zarządzanie bezpieczeństwem

 

omówienie mechanizmów bezpieczeństwa w MS SQL Server 2008

 

zabezpieczenia na poziomie serwera

 

zabezpieczenia na poziomie baz danych

 

przypisywanie ról serwerowych i bazodanowych

 

autoryzowanie użytkowników do dostępu do zasobów

 

Trigger – DDL, DML, Logon

 

3)      Transfer danych

 

importowanie i eksportowanie danych

 

wprowadzenie do SSIS (SQL Server Integration Services)

 

4)      Automatyzacja zadań administracyjnych

 

automatyzacja zadań administracyjnych w MS SQL Server 2008

 

korzystanie z SQL Server Agent

 

tworzenie planów automatycznego zarządzania

 

wdrażanie alertów

 

zarządzanie wieloma serwerami

 

 

 

5)      Wdrażanie replikacji

 

omówienie procesu replikacji

 

zarządzanie publikacjami oraz subskrypcjami

 

konfiguracja replikacji dla przykładowych scenariuszy

 

6)      Wdrażanie procedur przechowywanych

 

tworzenie procedur przechowywanych

 

tworzenie sparametryzowanych procedur przechowywanych

 

korzystanie z planów wykonania

 

obsługa błędów

 

7)      Monitorowanie MS SQL Server 2008

 

śledzenie bieżącej aktywności na MS SQL Server 2008

 

korzystanie z SQL Server Profiler

 

monitorowanie za pomocą trigerów DDL

 

korzystanie z "Event Notifications"

 

policy based management

 

8)      Rozwiązywanie problemów dotyczących wydajności oraz poprawa wydajności

 

korzystanie z Resource Governor

 

 

 

Gwarancja

Kontakt

Firma Radkomp istnieje na rynku od 2007 roku specjalizując się w projektowaniu stron, mechanizmów internetowych oraz sprzedaży artykułów biurowych i sprzętu komputerowego.

Radkomp

+48 504 194 439

biuro@radkomp.pl

Nasze realizacje

Top of Page